U camminu di farru di a Corsica

U CAMMINU DI FARRU DI A CORSICA

24 ore / 24 ore Infurmazione : (33) 04 95 32 80 60 / http://www.cf-corse.corsica/

  • Gara di Aiacciu : (33) 04 95 23 11 03
  • Gara di Bastia : (33) 04 95 32 80 61
  • Gara di Calvi : (33) 04 95 65 00 61
  • Gara di Corti : (33) 04 95 46 00 97
  • Gara di Lisula : (33) 04 95 60 00 50

 

Da riservà per i gruppi

SNCF – La Gare – BP 237 – 294 Bastia Cedex

(33) 04 95 32 80 57 (HB)- (33) 04 95 34 09 15